דרושים » ניהול ביניים » DataOps Engineer

02/05/2024
משרה זו סומנה ע"י המעסיק כלא אקטואלית יותר
מיקום המשרה: תל אביב יפו
סוג משרה: משרה מלאה
משרות דומות שיכולות לעניין אותך
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
3 ימים
ironSource
Location: Tel Aviv-Yafo
Job Type: Full Time
We're looking for a DataOps Engineer to join the DataOPs team of the Grow division of Unity.

The team is in charge of the operational stability, performance and cost of data infrastructures that serve either users (within or outside Unity) and applications (to transfer data between applications). The main technologies we're working with are Druid, Spark Structured Streaming, Iceberg, Trino, Airflow and Aurora RDS.

As a team we put a lot of focus on reducing the cost and improving the performance of our data services hosted on the cloud.

We work on both AWS and GCP clouds, and our most important data infrastructures run on k8s, either on AWS EKS or on GCP GKE.

The role requires to make these data infrastructures as stable, cheap and performant as possible.

The short term success is be able to maintain all the above services as an on-call.

The long-term success is to participate in the development of the Druid and Streaming services and improve their stability, cost and performance.

The impact on the team will be to increase the impact of the team on the data infrastructures within Grow.

We're a team that moves fast, handles interesting technologies, and always strive to improve the stability, cost and performance of our infrastructures that manage traffic at a very high scale. The roles suits a devops, sre or dataops that want to be part of an excellent DataOps team that manages data transfers at high traffic of Millions/sec with minimum production issues while always focusing on cost and performance. And in addition, the team members are cool, professional people who love what they do.

What you'll be doing

Improve stability of Druid, Streaming, Iceberg, Trino, Mysql infrastructures
Participate in the on-call rotation of these infra
Focus on monitoring, cost reduction and performance improvements
Develop scripts in python
Work in collaboration with customers of our infra
Requirements:
What we're looking for

3+ years of experience in Ops team (Devops or DataOps) that developed in python and as an on-call of cloud infrastructures, either on AWS, GCP or Azure
Experience with AWS and GCP clouds, at least 3 years of experience in both clouds (combined)
Experience with k8s (either on AWS EKS or GCP GKE)
Experience with Streaming technologies (either SPark Streaming, SPark Structured Streaming, or Flink)
Experience with databases (Druid, Trino)
You might also have

Good development skills in scala or python
Good understanding of Linux OS administration
Background as an SRE
.המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
 
Show more...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
68839
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
3 ימים
ironSource
Location: Tel Aviv-Yafo
Job Type: Full Time
Unity Aura, a large-scale revolutionary mobile platform, used across 150M devices worldwide, is looking for a top-notch DevOps Production Engineer to join us!

Production Engineers at Unity are software and DevOps engineers who ensure that Unitys services run smoothly and have the capacity for future growth. They are embedded in R&D teams and are core participants in every significant engineering effort underway in the company.

We have continuous innovative technologies in Production Engineering, and we are always challenging the technologies we use.

Come join the team and build yourself as an awesome generalist who can both write code and work on complex infra.

Partnered alongside the best engineers in the industry and working on the coolest projects, the code and systems youll work on will be in production and used by millions of users all around the world.

What you'll be doing

Promote infrastructure initiatives, improvements, and designs - focus on reliability, scalability, cost, and efficiency
Design, build, and optimize applications' containerization and orchestration with Docker and Kubernetes
Write and review code, contribute and promote engineerings infrastructure, and debug the hardest problems
Maintain awareness of industry best practices and the latest tools
Help your team move fast by building, deploying, and monitoring its services in production
Requirements:
What we're looking for

Experience with cloud computing (e.g. Amazon, Google Cloud, etc.)
Excellent knowledge and experience with monitoring, maintaining, and optimizing production systems, including during off-hours and weekend shifts
Experience with Docker and Kubernetes
Hands-on experience with two or more scripting languages (such as Bash/Ruby/Python)
Experience with Infra as Code tools such as Terraform or Pulumi
You might also have

Experience with Kafka and knowledge of best practices at the application level (produce, consume, batching, compression, etc..)
Experience in GitOps methodology and tools (e.g. ArgoCD)
Experience in relational & NoSQL databases (MySQL, MongoDB, Redis, Aerospike)
.המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
 
Show more...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
68850
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
6 ימים
Check Point
Location: Tel Aviv-Yafo
Job Type: Full Time and Hybrid work
Check Point is looking for a promising and brilliant DevOps cloud engineer for Avanan!

Avanan was acquired by Check Point and it is now Check Point's Email Security and collaboration solution.

This is a unique opportunity to work on a large-scale cloud-native system (one of the 10 largest in Israel!) using cutting-edge technology in an agile environment.

If you have the skills to work independently within a cutting edge DevOps team, respond to multiple requests in a dynamic and intensive work environment - come and join us to make the world a safer place!

Key Responsibilities
Act as a DevOps Engineer, be part of a highly skillful team, responsible for large scale operation from development to production activity
Design, develop, and maintain Avanan's CI/CD solution (including OS, container, cloud orchestration and end-to-end automation)
Oversee building and maintaining tools and procedures for monitoring, deployment, and alerting for our SaaS multi-tenant product family.
Take ownership of running and securing the automation, development and production cloud environments.
Continuously improve our cloud infrastructure; making it fault-tolerant and easy to deploy, scale, and secure.
Plan capacity, stabilize, and improve the performance of the application infrastructure with cost and scale in mind.
Form and shape our monitoring array (NOC).
Do all the above with top-notch cloud infrastructure security in mind.
Requirements:
Hands-on we all write code on a daily basis!
5+ years of relevant DevOps experience building CI/CD pipelines for development teams and production pipelines - a must
3+ years AWS Cloud experience for high traffic systems and multiple services (EC2, S3, ECR, ELK, Auorora, RDS, ES, Route53) - a must
Solid scripting skills (Python fluent) - a must
Experience with containers and orchestration tools (Docker & Kubernetes or ECS) - a must
Experience with CI integration tools like Jenkins
Experience with AWS CloudFormation an advantage
Experience with a wide variety of open-source technologies like Kafka, Redis, Nagios etc.
Knowledge of best practices relating to security, performance, monitoring.
Experience with server configuration automation (Ansible)
Experience in a high-volume / critical production service environment
Proven ability to research new technologies and tools, critically evaluating them through proof of concepts and cost analysis
.המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
 
Show more...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
68563
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
1 ימים
MICROSOFT ISRAEL
Location: Tel Aviv-Yafo and Herzliya
Job Type: Full Time
Security represents the most critical priorities for our customers in a world awash in digital threats, regulatory scrutiny, and estate complexity. Microsoft Security aspires to make the world a safer place for all. We want to reshape security and empower every user, customer, and developer with a security cloud that protects them with end to end, simplified solutions. The Microsoft Security organization accelerates Microsofts mission and bold ambitions to ensure that our company and industry is securing digital technology platforms, devices, and clouds in our customers heterogeneous environments, as well as ensuring the security of our own internal estate. Our culture is centered on embracing a growth mindset, a theme of inspiring excellence, and encouraging teams and leaders to bring their best each day. In doing so, we create life-changing innovations that impact billions of lives around the world.

The TI Engineering team is focused on building cutting edge solutions, countering adversary-based threats to Microsoft and its customers through dissemination of threat intelligence, proactive hunting, incident response, and the development of new solutions and methods to detect adversary activity, investigate and respond to the attacks.

Our mission is to monitor, disrupt, and shield against cyber threats by the most sophisticated actors.

We use state of the art cloud technologies, big data solutions, AI at hyper scale and modern UX platforms to deliver the highest value for our customers.

Are you passionate about building next-gen security services?

Are you excited about Security and Cloud technologies?

Are you looking for a live, fast-paced environment, where you can make an impact and grow?
Responsibilities
Continuous Integration and Continuous Deployment: Integrate CI/CD pipelines into the software delivery process. Automate testing, deployment, and rollback procedures to ensure smooth and reliable software releases, Implementing CI/CD best practices, facilitate rapid iteration cycles, improve deployment reliability, and reduce the risk of introducing regressions or failures into production environments.

Service Reliability: Ensuring the reliability and availability of software services by implementing robust monitoring, alerting, and incident response systems. Focus on minimizing downtime and service disruptions to meet reliability targets.

Automation and Tooling: Develop and maintain automation tools and infrastructure to streamline repetitive tasks, improve efficiency, and reduce human error. Leverage tools for deployment, configuration management, and scaling to support the reliability and scalability of services.

Performance Optimization: Analyze system performance metrics and conduct capacity planning to ensure services can handle current and future traffic demands effectively. Identify performance bottlenecks, optimize resource utilization, and implement improvements to enhance service performance.
Requirements:
Programming Languages: Proficiency in languages like Python, Java, JavaScript, Ruby, or Golang.
Containerization and Orchestration: Familiarity with Docker and Kubernetes.
CI/CD Pipelines: Ability to create and manage continuous integration and continuous deployment pipelines.
Infrastructure as Code (IaC): Experience with tools like Terraform or CloudFormation for provisioning and managing infrastructure.
Or bachelors degree in computer science, Information Technology, or related field.
.המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
 
Show more...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
70023
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
6 ימים
Check Point
Location: Tel Aviv-Yafo
Job Type: Full Time and Hybrid work
If you're a seasoned technical leader driven by a commitment to excellence, we invite you to join our team as a Senior Data Center/DevOps Engineer. In this role, you'll oversee the deployment, maintenance, and expansion of our high-scale, mission-critical data center production environment, integral to our SASE solution.
As a Senior Data Center/DevOps Engineer, you will spearhead the definition and execution of the Data Center infrastructure roadmap, ensuring alignment with business objectives. Additionally, you'll play a pivotal role in leading and mentoring the team, extending our global footprint, and championing system resilience, innovation, and automation.

This job is located in Tel Aviv (hybrid).
Key Responsibilities
Lead and mentor a proficient team of Data Center, DevOps, system, and network engineers, serving as the Tech Lead and Squad Lead.
Execute the infrastructure roadmap, ensuring alignment with business objectives and strategies.
Oversee the design, deployment, and maintenance of critical infrastructure components, including networking, virtualization, storage, and servers.
Implement and maintain robust security measures to safeguard data center assets and ensure compliance with industry standards.
Conduct routine maintenance, inspections, and repairs of data center equipment to uphold operational efficiency.
Configure and troubleshoot network devices such as switches, routers, and firewalls to maintain optimal performance and security.
Monitor system performance, identify bottlenecks, and proactively implement solutions to enhance system reliability and integrity.
Foster a positive work environment that promotes growth, collaboration, and innovation among team members.
Requirements:
Minimum of 5 years of proven experience as a Data Center/DevOps Engineer or in a similar role.
Minimum of 3 years of demonstrated technical leadership experience in infrastructure-focused roles.
Exceptional interpersonal skills and proficiency in communicating effectively with diverse stakeholders.
Hands-on experience with Agile methodologies, serving in roles such as Scrum lead, product owner, or other agile capacities.
Profound experience with virtualization and containerization technologies, including Proxmox, VMWare, and Kubernetes.
Robust experience in network and system infrastructure management, with a focus on Linux system administration.
Extensive familiarity with networking protocols such as TCP/IP, and VLANs, as well as proficiency in VPN and firewall configuration.
Strong understanding of security best practices and adeptness in implementing system resilience techniques.
Mastery of high-availability concepts and implementation strategies, encompassing redundancy, failover, and load-balancing technologies.
Minimum of 3 years of hands-on experience with Bash, Python, or similar languages for task automation.
Experience with observability and monitoring systems such as SNMP, DataDog, Prometheus, and Grafana.
.המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
 
Show more...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
68616
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 

חברת השמה / כח אדם

לפני 8 שעות
ג'ובאינפו בע"מ
Job Type: Full Time and Hybrid work
Act as a DevOps Engineer, be part of a highly skillful team, responsible for large scale operation from development to production activity
Design, develop, and maintain our CI/CD solution (including OS, container, cloud orchestration and end-to-end automation)
Oversee building and maintaining tools and procedures for monitoring, deployment, and alerting for our SaaS multi-tenant product family.
Take ownership of running and securing the automation, development and production cloud environments.
Continuously improve our cloud infrastructure; making it fault-tolerant and easy to deploy, scale, and secure.
Plan capacity, stabilize, and improve the performance of the application infrastructure with cost and scale in mind.
Form and shape our monitoring array ( NOC ).
Requirements:
Hands-on we all write code on a daily basis!
5+ years of relevant DevOps experience building CI/CD pipelines for development teams and production pipelines - a must
3+ years AWS Cloud experience for high traffic systems and multiple services (EC2, S3, ECR, ELK, Auorora, RDS, ES, Route53) - a must
Solid scripting skills ( Python fluent) - a must
Experience with containers and orchestration tools (Docker Kubernetes or ECS) - a must
Experience with CI integration tools like Jenkins
Experience with AWS CloudFormation an advantage
Experience with a wide variety of open-source technologies like Kafka, Redis, Nagios etc.
Knowledge of best practices relating to security, performance, monitoring.
Experience with server configuration automation (Ansible)
Experience in a high-volume / critical production service environment
.המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
 
Show more...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
70510
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
6 ימים
Check Point
Location: Tel Aviv-Yafo
Job Type: Full Time and Hybrid work
We're in search of an experienced Data Center/DevOps Engineer to join our team. You'll play a key role in deploying, maintaining, enhancing, and scaling up our high-scale, mission-critical data center production environment, which is essential to our SASE solution. Your responsibilities will include investigating complex production issues across network, OS, Virtualization, Cloud interconnectivity, and hardware components. You'll also focus on improving system resiliency and monitoring tools, as well as automating methods and procedures to streamline operations and boost stability. If you're a skilled Network/DevOps/Data Center/System engineer with experience in large-scale infrastructure environments, and you're looking to advance your career by joining one of the industry leaders in the evolving cybersecurity field, we'd love to have you on our team.

This job is located in Tel Aviv (hybrid).
Key Responsibilities
Develop, implement, and deploy the organization's data center infrastructure.
Utilize scripts and Infrastructure as Code (IaC) tools to deploy, scale, configure, and update Data Center equipment, encompassing servers, storage, switches, and firewalls.
Monitor network and system performance, detect bottlenecks or connectivity issues, and implement necessary solutions.
Foster collaboration with cross-functional teams to guarantee network security, uphold data integrity, and adhere to industry best practices and regulatory standards.
Requirements:
Over 3 years of hands-on experience as a Network/DevOps/Data Center/System Engineer.
More than 3 years of Linux system administration expertise.
2 years of practical involvement in Virtualization/Private Cloud environments, encompassing ESXI, Proxmox, Openstack, or Hyper-V.
Extensive background in large-scale network/system engineering environments, including ISPs and Cloud Providers.
Demonstrated proficiency with networking technologies and protocols such as TCP/IP, LAN, NAT, VPN, DNS, and DHCP.
In-depth expertise in Routing protocols including peering and troubleshooting.
Extensive familiarity with Automation, Configuration Management, and Infrastructure as Code (IaC) tools such as Napalm, Paramiko, Netmiko, Ansible, Terraform, etc.
Proficiency in scripting with Bash, Python, or similar languages.
Experience with observability and monitoring systems like SNMP, DataDog, Prometheus, Grafana, etc.
Familiarity with storage networking protocols such as iSCSI, Fibre Channel, or Network-Attached Storage (NAS).
Proficient in high availability concepts and implementation, including redundancy, failover, and load balancing technologies.
Familiarity with virtualized and containerized environments, including ECS/Kubernetes.
Additional advantage: Experience in firewall administration, covering configuration, maintenance, and troubleshooting of appliances like Checkpoint/Pfsense.
.המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
 
Show more...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
68535
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
 

חברת השמה / כח אדם

1 ימים
ג'ובאינפו בע"מ
Job Type: Full Time and Hybrid work
Lead and mentor a proficient team of data Center, DevOps, system, and network engineers, serving as the Tech Lead and Squad Lead.
Execute the infrastructure roadmap, ensuring alignment with business objectives and strategies.
Oversee the design, deployment, and maintenance of critical infrastructure components, including networking, virtualization, Storage, and servers.
Implement and maintain robust security measures to safeguard data center assets and ensure compliance with industry standards.
Conduct routine maintenance, inspections, and repairs of data center equipment to uphold operational efficiency.
Configure and troubleshoot network devices such as switches, routers, and firewalls to maintain optimal performance and security.
Monitor system performance, identify bottlenecks, and proactively implement solutions to enhance system reliability and integrity.
Requirements:
Minimum of 5 years of proven experience as a data Center/ DevOps Engineer or in a similar role.
Minimum of 3 years of demonstrated technical leadership experience in infrastructure-focused roles.
Exceptional interpersonal skills and proficiency in communicating effectively with diverse stakeholders.
Hands-on experience with Agile methodologies, serving in roles such as Scrum lead, product owner, or other agile capacities.
Profound experience with virtualization and containerization technologies, including Proxmox, VMware, and Kubernetes.
Robust experience in network and system infrastructure management, with a focus on Linux system administration.
Extensive familiarity with networking protocols such as TCP/IP, and VLANs, as well as proficiency in VPN and firewall configuration.
Strong understanding of security best practices and adeptness in implementing system resilience techniques.
.המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
 
Show more...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
70374
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
6 ימים
Check Point
Location: Tel Aviv-Yafo
Job Type: Full Time and Hybrid work
We are looking for a DevOps Engineer (Platform orinated). This role is perfect for a highly experienced and proactive DevOps Engineer with outstanding coding skills, who is passionate about building flawless products in a high-scale production.

This job is located in Tel Aviv (hybrid).
Key Responsibilities
Designing & developing DevOps processes, methodologies, and tools.

Contribute to the design requirements of new products based on infrastructure as a code.

Work with cross-functional teams to develop high-scale production environment and enable solutions for our business.
Requirements:
4+ years of DevOps experience

2+ years in solutions development for a high-scale production environment, preferably in SaaS.

3+ years of expertise with IaC development (Terraform/Terragrunt/Pulumi).

2+ years of expirance in Obejct orinated development (Python/Go - an advantage).

3+ years of experience in development CI/CD pipelines (Github action an advantage)

Experience with Cloud infrastructure, particularly AWS (API Gateway, ECS, Lambda).

Proficiency in microservices architecture and Linux-based systems.

Familiarity with queues (RabbitMQ, ActiveMQ, Kafka)

Experience with Containerized Environments orchestrator tools

Advantages: proficiency with HashiCorp tools (Consul, Vault, Nomad).

Advantages: knowledge of Configuration management tools (Ansible, Chef)

Networking understanding: network topologies, common protocols and services (DNS, HTTP(S), SSH, CDN, Prox)

Experience with monitoring and logging tools (Prometheus, Grafana, Loki, DataDog).
.המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
 
Show more...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
68564
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
מה השם שלך?
תיאור
שליחה
תודה על שיתוף הפעולה
מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
4 ימים
חברה חסויה
Job Type: Full Time and Hybrid work
Maintaining our development system infrastructure that runs on Azure DevOps
Developing, managing improving our cloud-based infrastructures
Developing and maintaining our CI/CD pipelines integrations
Take responsibility of various existing and planned TEST agents (including robotic systems)
Adopting integrating open-source technologies
Assist R D in developing tools to ease improve its development processes.
Be in close contact with developers, validators, and project managers to coordinate system and work processes improvements.
Develop new capabilities and features according to team requirements, priorities, and resources
Administrate and maintain our servers and VMs
Requirements:
At least 2 years of hands-on experience as a DevOps engineer on Azure DevOps
Experience with designing, building, and operating highly available distributed systems
Proven development experience in C # and/or Python.
Experience with building and maintaining CI/CD pipelines.
Experience with Dockers/Containers
Strong scripting skills ( Python /Bash/PowerShell)
Experience with configuration management/provisioning
Knowledge of cloud-based technologies
Independent, fast learner and enjoys working in a fast-paced growing environment
Good interpersonal and communication skills
Basic Linux administration
Basic electronic knowledge advantage
.המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
 
Show more...
הגשת מועמדות
עדכון קורות החיים לפני שליחה
70288
שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד