הוותק הכולל במקום העבודה הנוכחי   שנים
השכר הקובע לפיצויים (ברוטו)
השכר הכולל האחרון (ברוטו)
יתרת הפיצויים בקופות גמל בנקאיות
יתרת הפיצויים בפוליסות ביטוח מנהלים
מענקים ישירים במזומן (מעבר ליתרות בקופות)
האם המעסיק מפריש עבורך לקרן פנסיה / ביטוח מנהלים לקצבה לא  כן
 
כל החישובים מהווים קירוב בלבד
מחשבון זה בחסות 
* קבוצת שקל עשתה כל שבידיה על מנת לוודא את איכות המידע והמחשבונים המוצגים באתר. המידע והמחשבונים שבאתר אינם בבחינת המלצה לביצוע. החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו. האחריות על השימוש במידע והמחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד. קבוצת שקל אחראית ליעוץ הניתן ישירות ע"י עובדיה ומנהליה המוסמכים לכך בלבד.