דף הבית » משרות לפי חברות » דרושים Check Point
Check Point

  דרושים Check Point

  המשרות שלנו (72)
  תחום עיסוק
  חומרה / תוכנה
  כמות עובדים
  מעל 100
  שנת הקמה
  1993

  מה אנחנו מציעים לעובדים שלנו:

  סבסוד ארוחות

  ביטוח בריאות

  ימי כיף וערבי גיבוש

  קרן השתלמות

  חדר אוכל

  חניה חינם

  בקרבת רכבת או תחבורה ציבורית

  קייטנה לילדים בחופש

  הכשרות והשתלמויות מקצועיות

  עוד עלינו

  משרות Check Point

  הצעות עבודה
  מתוך 8
  נמצאו 72 משרות
  דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
  מה השם שלך?
  תיאור
  שליחה
  תודה על שיתוף הפעולה
  מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
  Location: Tel Aviv-Yafo
  Job Type: Full Time and Hybrid work
  Why Join Us?
  If you're a seasoned technical leader driven by a commitment to excellence, we invite you to join our team as a Senior Data Center/DevOps Engineer. In this role, you'll oversee the deployment, maintenance, and expansion of our high-scale, mission-critical data center production environment, integral to our SASE solution.
  As a Senior Data Center/DevOps Engineer, you will spearhead the definition and execution of the Data Center infrastructure roadmap, ensuring alignment with business objectives. Additionally, you'll play a pivotal role in leading and mentoring the team, extending our global footprint, and championing system resilience, innovation, and automation.

  This job is located in Tel Aviv (hybrid).


  About Us

  Check Point is a key player the network security field, striving to provide the leading SASE platform in the market. Our innovative approach, merging cloud and on-device protection, redefines how businesses connect in the era of cloud and remote work.

  Key Responsibilities
  Lead and mentor a proficient team of Data Center, DevOps, system, and network engineers, serving as the Tech Lead and Squad Lead.
  Execute the infrastructure roadmap, ensuring alignment with business objectives and strategies.
  Oversee the design, deployment, and maintenance of critical infrastructure components, including networking, virtualization, storage, and servers.
  Implement and maintain robust security measures to safeguard data center assets and ensure compliance with industry standards.
  Conduct routine maintenance, inspections, and repairs of data center equipment to uphold operational efficiency.
  Configure and troubleshoot network devices such as switches, routers, and firewalls to maintain optimal performance and security.
  Monitor system performance, identify bottlenecks, and proactively implement solutions to enhance system reliability and integrity.
  Foster a positive work environment that promotes growth, collaboration, and innovation among team members.
  Requirements:
  Minimum of 5 years of proven experience as a Data Center/DevOps Engineer or in a similar role.
  Minimum of 3 years of demonstrated technical leadership experience in infrastructure-focused roles.
  Exceptional interpersonal skills and proficiency in communicating effectively with diverse stakeholders.
  Hands-on experience with Agile methodologies, serving in roles such as Scrum lead, product owner, or other agile capacities.
  Profound experience with virtualization and containerization technologies, including Proxmox, VMWare, and Kubernetes.
  Robust experience in network and system infrastructure management, with a focus on Linux system administration.
  Extensive familiarity with networking protocols such as TCP/IP, and VLANs, as well as proficiency in VPN and firewall configuration.
  Strong understanding of security best practices and adeptness in implementing system resilience techniques.
  Mastery of high-availability concepts and implementation strategies, encompassing redundancy, failover, and load-balancing technologies.
  Minimum of 3 years of hands-on experience with Bash, Python, or similar languages for task automation.
  Experience with observability and monitoring systems such as SNMP, DataDog, Prometheus, and Grafana.
  .המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
   
  Show more...
  הגשת מועמדות
  עדכון קורות החיים לפני שליחה
  71199
  שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
  דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
  מה השם שלך?
  תיאור
  שליחה
  תודה על שיתוף הפעולה
  מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
  Location: Tel Aviv-Yafo
  Job Type: Full Time and Hybrid work
  Why Join Us?
  We are looking for a passionate software developer to take part in the design and development of Infinity-Next platform, protecting our largest customers around the world.

  Join a team of driven creative minds united in delivering innovative high-end solutions providing an protection against the ever-changing threat landscape with uncompromising performance, uptime and scalability.

  Key Responsibilities
  A team player with a strong sense of ownership.
  Develops backend services and applications with a primary focus on Golang,
  Solve diverse complex problems of high scale.
  Ability to work in Agile environments with frequent deployments using CI/CD workflows.
  A get-things-done approach.
  Identify issues and implement solutions to complex problems in the backend.
  Ensure high quality of backend code, including rigorous automated testing and code reviews.
  Passion to build powerful platform in order to enable Security application engineers to build and deploy security products at scale.
  Passion to craft the best working software, learn cutting edge technologies and a constant craving for becoming a better engineer.
  Requirements:
  3+ years of experience as a software developer.
  B.Sc/M.Sc. in Computer Science (or equivalent engineering degree).
  Experience with large-scale SaaS production services and databases.
  Experience with container platforms such as Docker, Kubernetes.
  It would be great if you also have:

  proficient in Golang/Python
  Experience using AWS and mongoDB
  .המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
   
  Show more...
  הגשת מועמדות
  עדכון קורות החיים לפני שליחה
  70993
  שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
  דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
  מה השם שלך?
  תיאור
  שליחה
  תודה על שיתוף הפעולה
  מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
  Location: Tel Aviv-Yafo
  Job Type: Full Time and Hybrid work
  Why Join Us?
  Check Point is seeking a Senior Full Stack Developer to join our dynamic team.
  As a key player, youll work on innovative projects, significantly contributing to front-end and back-end development.
  If you thrive in a fast-paced environment, love solving challenging problems, and want to make a tangible impact, wed love to hear from you!

  Key Responsibilities
  Design and Develop: Create and maintain client-side and server-side components.
  Collaborate: Work with cross-functional teams to define, design, and deliver new features & services.
  Security and Protection: Implement security measures and protect data.
  Stay Current: Keep up-to-date with emerging trends and technologies in full-stack development.
  Ensure UI/UX designs are technically feasible and optimise applications for speed and scalability.
  Requirements:
  Experience: Proven experience as a Full Stack Developer in a senior role, with a track record of successful projects, and a minimum of 4 years of professional experience in object-oriented software development.
  Education: BA/BSc in Computer Science from a recognized university or equivalent experience from leading technological units.
  Back-End Skills: Strong experience in back-end development using Python and frameworks like Django and FastAPI.
  Front-End Skills: Proficiency in front-end technologies, including HTML, CSS, JavaScript, and React.
  Database: Familiarity with relational databases (e.g., MySQL or PostgreSQL).
  Problem-solving: Excellent problem-solving skills and attention to detail.
  Team Player: Strong communication and teamwork abilities.
  Proficiency with code versioning tools, such as Git.
  Nice to Have:

  Knowledge of technologies like Docker and Kubernetes.
  CI/CD Pipelines: Familiarity with continuous integration/continuous deployment pipelines.
  Experience working in a Linux environment.
  Proficiency with design tools like Figma, especially for collaborating with UI/UX designers.
  Experience with GenAI and prompt engineer
  .המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
   
  Show more...
  הגשת מועמדות
  עדכון קורות החיים לפני שליחה
  71202
  שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
  דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
  מה השם שלך?
  תיאור
  שליחה
  תודה על שיתוף הפעולה
  מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
  Location: Tel Aviv-Yafo
  Job Type: Full Time and Hybrid work
  Why Join Us?
  Join our SMB Gateway group, specializing in tailoring Check Point security gateway solutions for small and medium businesses (SMBs). We provide top-tier security solutions while ensuring ease of use and seamless integration with networking infrastructure.

  Be part of a passionate team dedicated to developing innovative security solutions for SMBs. Contribute to cutting-edge products that set industry standards. Grow your skills in a dynamic, collaborative environment. Apply now to make an impact!

  Key Responsibilities
  Take ownership of our mobile application, ensuring it's up-to-date with all required packages and dependencies.
  Add new features to the application based on requirements.
  Gather feedback from customers and implement necessary changes.
  Maintain CI/CD GitLab pipeline for continuous integration and deployment.
  Requirements:
  Bachelor's degree in Computer Science or equivalent.
  +3 years of previous experience in React Native and web development.
  Strong skills in React Native, Redux and React navigation
  Advantageous knowledge of React JS, HTML, JS, TS, and Linux.
  Ability to work independently and as a team player.
  Ownership of features from conception to delivery.
  Effective communication and demo presentation skills.
  Experience with Cloud and data bases
  Believe in learning new things every day.
  .המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
   
  Show more...
  הגשת מועמדות
  עדכון קורות החיים לפני שליחה
  71179
  שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
  דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
  מה השם שלך?
  תיאור
  שליחה
  תודה על שיתוף הפעולה
  מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
  Location: Tel Aviv-Yafo
  Job Type: Full Time and Hybrid work
  Why Join Us?
  Checkpoint CloudGuard is seeking a Frontend Engineer to join our Cloud security application team.

  This is a great opportunity for individuals seeking to develop solutions to the most pressing and challenging problems in Cloud Security while working with a wide spectrum of cutting-edge technologies and highly technical developers.

  If youre a seasoned developer with a love for building systems and deep-diving into problems, wed like to meet you.

  Key Responsibilities
  Develop new features within the CloudGuard web application risk management area.
  You will be responsible for the full lifecycle of a feature, from design to production.
  Be part of a development team, collaborate with your peers, and contribute ideas and knowledge.
  Drive technical excellence, high product quality, innovation, and timely delivery in rapid CI/CD deployment cycles.
  Requirements:
  4+ years of experience with React.js and related tools like Redux Toolkit, Styled Components, etc.
  In-depth knowledge of TypeScript, JavaScript, CSS, and HTML.
  Excellent troubleshooting skills.
  Experience with cloud platforms (e.g. AWS, GCP, Azure) - An advantage
  BSC in Computer Science, Engineering, or a relevant field/experience
  Independent, self-driven, responsible, results-oriented.
  Strong interpersonal skills and a positive attitude.
  .המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
   
  Show more...
  הגשת מועמדות
  עדכון קורות החיים לפני שליחה
  71010
  שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
  דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
  מה השם שלך?
  תיאור
  שליחה
  תודה על שיתוף הפעולה
  מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
  Check Point
  Location: Tel Aviv-Yafo
  Job Type: Full Time and Hybrid work
  Why Join Us?
  As organizations worldwide shift their applications and workloads to the cloud for increased agility, reduced complexity, and easy access to the latest technologies, cloud security is more critical than ever. In this role, you will help organizations stay protected by developing innovative, effective cloud security solutions.

  Our platform security team (as part of the Cloud Security area) is looking for a highly skilled developer, who is comfortable with cloud-native programming.

  Our daily work involves experience in new technologies all the time, extensive cloud services usage (mostly AWS), design writing, and testing code in various runtimes like C#, Javascript, and more.

  In this role, you will design and lead Check Point cloud platform security solutions, work closely with the architects of the CloudGuard Security product line, and take an active part in all the software development phases starting with a POC and ending with production deployment of the product in a customer environment.

  Key Responsibilities
  Develop and own E2E features from design to production, addressing architecture, CI/CD pipeline, monitoring, and testing.
  Working with AWS and other cloud providers
  Designing and implementing software solutions using the.NET Core framework and other programming languages
  Collaborating with cross-functional teams to identify and prioritize development efforts
  Testing and debugging code to ensure functionality and performance
  Requirements:
  At least 3 years of experience working as a C# Backend Developer
  Background with at least one cloud provider service (AWS, GCP, Azure)
  Backend experience with microservices architecture
  Well organized, execution capabilities, methodical approach to problem-solving.
  Team player with excellent collaboration and communication skills
  .המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
   
  Show more...
  הגשת מועמדות
  עדכון קורות החיים לפני שליחה
  70979
  שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
  דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
  מה השם שלך?
  תיאור
  שליחה
  תודה על שיתוף הפעולה
  מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
  Location: Tel Aviv-Yafo
  Job Type: Full Time
  Why Join Us?
  Join our dynamic and innovative team at Check Point, a leading security software company committed to safeguarding digital landscapes. We are currently seeking a skilled and experienced Data Protection Officer to lead our data protection initiatives and ensure compliance with global privacy regulations.

  At Check Point, we are committed to fostering a culture of innovation, collaboration, and continuous learning. As a Data Protection Officer, you will play a pivotal role in shaping and enhancing our data protection practices. Join us in our mission to create a secure digital future while enjoying professional development opportunities, and a vibrant workplace culture.

  If you are passionate about data protection and privacy and eager to make a significant impact in a cutting-edge security software company, apply now to be part of our dynamic team!

  * This role reports directly to the CISO.

  Key Responsibilities
  Policy Development: Formulate and enforce comprehensive data protection policies in alignment with relevant laws and regulations.
  Data Privacy Impact Assessments (DPIA): Lead the DPIA process to evaluate and mitigate privacy risks associated with new projects and systems.
  Risk Assessment: Conduct thorough risk assessments to identify and mitigate potential data protection risks within the organization.
  Compliance Oversight: Stay abreast of evolving privacy laws and regulations, ensuring our company policies and practices remain in compliance.
  Training and Awareness: Implement training programs to educate employees on data protection policies and best practices, fostering a culture of privacy awareness.
  Data Subject Rights: Manage and respond to data subject access requests and other requests related to individual privacy rights.
  Collaboration: Work closely with cross-functional teams, legal counsel, and IT security to integrate data protection principles into business processes.
  Reporting: Regularly report to executive leadership on the state of data protection within the organization.
  Requirements:
  Experience: 3+ years of experience in data protection and privacy management, with a strong understanding of data protection practices, technologies, solutions and global privacy laws and regulations.
  Certifications: Relevant Data Privacy certification (e.g. CIPP, CDPSE).
  Communication Skills: Excellent communication and interpersonal skills to effectively engage with stakeholders at all levels.
  Analytical Thinking: Strong analytical and problem-solving skills to assess risks and develop effective mitigation strategies.
  .המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
   
  Show more...
  הגשת מועמדות
  עדכון קורות החיים לפני שליחה
  71002
  שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
  דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
  מה השם שלך?
  תיאור
  שליחה
  תודה על שיתוף הפעולה
  מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
  Location: Tel Aviv-Yafo
  Job Type: Full Time and Hybrid work
  Why Join Us?
  Were excited to announce the search for a Renewal Sales Account Manager for the African market (French & English speaker)!

  Embark on a rewarding journey as a Renewals Account Manager with Check Point Software Technologies, a global cybersecurity leader consistently nominated for the Forbes Best Employers list for the past three years. Take ownership of the entire renewal process, ensuring high retention rates, and collaborate seamlessly with cross-functional teams to guarantee customer satisfaction.

  If you are passionate about fostering client relationships, thrive in a dynamic environment, and aspire to contribute to the success of a worldwide industry leader, Check Point is the ideal place for you.

  Let's work together to shape the future of cybersecurity.

  Key Responsibilities
  Conduct thorough Account Reviews with customers to ensure satisfaction is achieved before the renewal date.
  Proactively identify customer issues and collaborate with wider Check Point teams, Distributors, and Channel partners to mitigate risks.
  Qualify and validate the SFDC renewal pipeline for accuracy and completeness.
  Develop customer quotes efficiently within the Renewal Quoting tool.
  Ensure accurate forecasting using Clari.
  Meet designated bookings quota and retention rate targets.
  Maintain an up-to-date knowledge of Check Point solutions and their competitive positioning.
  Requirements:
  Over 2 years of experience in Renewals/Sales with a profound grasp of renewal processes.
  Demonstrated success in meeting quotas and renewal metrics.
  Proficient in forecasting; skilled in MS Office; familiarity with SFDC (Clari and Exceed a plus).
  Desirable traits: Team player, adaptable, highly collaborative, and exceptionally organized.
  French - Native Speaker (mandatory).
  Native-level English proficiency.
  Experience in the cybersecurity field is advantageous but not mandatory.
  .המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
   
  Show more...
  הגשת מועמדות
  עדכון קורות החיים לפני שליחה
  71188
  שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
  דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
  מה השם שלך?
  תיאור
  שליחה
  תודה על שיתוף הפעולה
  מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
  Location: Tel Aviv-Yafo
  Job Type: Full Time and Hybrid work
  Why Join Us?
  The Cloud Guard research team is looking for a curious and highly motivated Cloud Security Researcher who will translate the research to direct security value for the company and product.

  As a Cloud Security Researcher in the Cloud Guard area, you'll conduct ongoing research on different cloud infrastructures and services, detect and replicate different attacks, and publish technical blog posts.

  Key Responsibilities
  Initiate and conduct Cloud Research Initiatives throughout the realm of cloud cyber security.

  Conduct cutting-edge research on all different cloud vendors and become an authoritative source of knowledge for the team.

  Collaborate with cross-functional teams: Work closely with various teams to drive cloud detections in the product.

  Publish intensive, technical blog posts on attack discovery and deep insights.
  Requirements:
  2+ years of proven experience in Security Research, preferably Cloud

  Deep knowledge of at least one public cloud (AWS, Azure, GCP)

  Experience in network traffic analysis, web, and other communication protocols

  Experience in publishing security research papers and conference talks

  B.S.C in technology major

  Quick and creative solution-finding abilities

  Ability to work under pressure

  Excellent time management and interpersonal skills
  .המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
   
  Show more...
  הגשת מועמדות
  עדכון קורות החיים לפני שליחה
  70996
  שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
  דיווח על תוכן לא הולם או מפלה
  מה השם שלך?
  תיאור
  שליחה
  תודה על שיתוף הפעולה
  מודים לך שלקחת חלק בשיפור התוכן שלנו :)
  Location: Tel Aviv-Yafo
  Job Type: Full Time and Hybrid work
  Why Join Us?
  Check Point is looking for a promising and brilliant Senior Full-Stack Developer for harmony Email Security!

  Avanan was acquired by Check Point and it is now Check Points Email Security solution.

  This is a unique opportunity to work on a large-scale system using cutting-edge technology in an agile environment.

  Key Responsibilities
  For this position, were looking for a savvy Full-Stack Developer to join our application team and work on a high-scale, high-performance SaaS-based multi-tenant environment. The position requires sharp-minded individuals with passion and dedication for their job.

  Rapidly deliver high-quality, scalable, enterprise-ready SaaS applications
  Take ownership of features from design to deployment end-to-end. Backend and Frontend.
  Good understanding of web-technologies best practices and latest technologies.
  Experience building web applications in Python using: FastAPI, Flask, and Django
  Requirements:
  4 years of developing web apps using Angular 2+/Vue/React.
  1+ years of Python backend development - A must.
  Deep understanding of frontend frameworks and how they work.
  Knowledge of modern database technologies
  Experience working on large-scale platforms in complex production multi-customers environments.
  Experience working in Linux development and production environments.
  Experience working in cloud environments (preferably AWS).
  CI/CD knowledge for automated processes.
  Experience with developing large-scale, high-performance, cloud web apps.
  Degree in computer science/software engineering or experience in top army units.
  .המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
   
  Show more...
  הגשת מועמדות
  עדכון קורות החיים לפני שליחה
  71205
  שירות זה פתוח ללקוחות VIP בלבד
  מתוך 8

  איפה אנחנו נמצאים?